Contactar

Instal·lacions J. Nogueras
Carrer Joan Draper i Fossàs, N.4 C
08350 · Arenys de Mar

Teléfono: +34 902 120 420
FAX: +34 93 792 41 84
E-mail: jnogueras@jnogueras.com


Veure el mapa més gran

Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’un fitxer titularitat de INSTAL·LACIONS J. NOGUERAS S.L., amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de INSTAL·LACIONS J. NOGUERAS S.L.. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a INSTAL·LACIONS J. NOGUERAS S.L., amb adreça: Carrer Joan Draper i Fossàs, N.4 08350 Arenys De Mar. Barcelona
En el cas que Vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.